logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตึกใหม่) โดยมีนายปรีชา ชนะกิจ รองผู้ว่าราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานคณะกรรมการฯ (แทน)

และนายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เลขานุการและคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

6 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ...
  3 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  11 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  12 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง