logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

3 มิ.ย. 2561 น.ส.สุวรรณี จิระนภารัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สนง.ธพ.นศ.ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของราชการบุคลากร ส่วนราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
03062561.pdf 680 KB 84
4 มิถุนายน 2561 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง
 • ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุบริเวณคูเมือง ...
  20 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกัน...
  17 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง