logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ตลาดนัดพุดหง

 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช จัดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง (ราชประชานุสรณ์) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ของกรมธนารักษ์ ณ ชุมชนพุดหง (แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ. 1235) ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า สินค้าทางการเกษตร ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น และสินค้าอื่นจากชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งจัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช 

 

 

9 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 183 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ...
  3 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  11 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  12 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง