logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ตลาดนัดพุดหง

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช จัดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง (ราชประชานุสรณ์) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ของกรมธนารักษ์ ณ ชุมชนพุดหง (แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ. 1235) ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าทางการเกษตร ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น และสินค้าอื่นจากชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งจัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

อัลบั้มภาพ

12 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรร...
  19 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • วันที่ 6 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมงานวัน...
  6 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หั...
  31 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง