logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ณ ตลาดนัดพุดหง

  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช จัดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง (ราชประชานุสรณ์) ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ของกรมธนารักษ์ ณ ชุมชนพุดหง (แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ. 1235) ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า สินค้าทางการเกษตร ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น และสินค้าอื่นจากชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 1 ก.ค. 2563 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมแก้...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบอาหารบ...
  17 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง