logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 89 ปี วันสถาปนากรมธนารักษ์

    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 89 ปี วันสถาปนากรมธนารักษ์ ณ โรงเรียนปากน้ำปากพูน (ยุบเลิก) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.626  ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

17 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ได...
  29 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 10-12 ม.ค. 2565 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดิ...
  12 มกราคม 2565
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ได...
  12 มกราคม 2565
  จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง