logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

26 มิ.ย. 2566 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายพงษ์ศักดิ์ เมืองดี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสายัณห์ กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจตุพล ศรีดำ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายนิพัธ นิเต็ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายพงศกร เนียมรินทร์ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

อัลบั้มภาพ

26 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  11 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  12 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • 4 กรกฎาคม 2566 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามถวา...
  4 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง