logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 ณ ตลาดนัดพุดหง

  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช จัดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง (ราชประชานุสรณ์) ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ของกรมธนารักษ์ ณ ชุมชนพุดหง (แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ. 1235) ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า สินค้าทางการเกษตร ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น และสินค้าอื่นจากชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ฝ่ายเลขานุการฯ ...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • วันที่ 1 ก.ค. 2563 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมแก้...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง