logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 ณ ตลาดนัดพุดหง

  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช จัดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง (ราชประชานุสรณ์) ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ของกรมธนารักษ์ ณ ชุมชนพุดหง (แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ. 1235) ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า สินค้าทางการเกษตร ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น และสินค้าอื่นจากชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และรับปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ 

 

22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 151 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรร...
  19 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • วันที่ 6 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมงานวัน...
  6 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หั...
  31 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง