logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

       เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรรมการฯและเลขานุการฯ

ในคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนด

ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567 ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นประธานคณะกรรมการฯ (แทนผู้ว่าราชการฯ) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

และนายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรรมการฯ และนางสาวลำยอง หนูเขียว นักประเมิน

ราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ  กรรมการฯและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

6 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ตรวจเ...
  17 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • โครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-ค...
  17 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ประธานคณะกร...
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะ...
  4 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง