logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนามกระทรวงการคลังที่ดินเอกชนบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ในนามกระทรวงการคลัง ที่ดินเอกชนบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง

รับมอบ2

โดยนางตวัน ปานสังข์ ผู้บริจาคที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

11 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ...
  3 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  11 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  12 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง