logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

ร่วมจัดกิจกรรม “ธนารักษ์ปันน้ำใจ ให้น้อง" เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานชาวนิคมพุดหง, กิจกรรม “กวาดลานทำบุญ สร้างคุณสุขใจ" โดยการทำความสะอาด ศาสนสถาน ซึ่งประกอบด้วย พุทธรรมศาลาและคริสตจักรสันติธรรม และ กิจกรรม “ย่ำดินเฮฮา ปลูกป่าสามัคคี" สนับสนุนการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกรในชุมชน พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยสำหรับฝึกเลี้ยงขั้นพื้นฐาน ณ ชุมชนราชประชานุสรณ์ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ...
  3 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  11 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  12 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง