logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประเมินราคาที่ดิน กรณีแบ่งแยกใหม่/ตกหล่น (แปลง) รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อัลบั้มภาพ

2 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง
 • ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุบริเวณคูเมือง ...
  20 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกัน...
  17 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 107 ครั้ง