logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธพ.นศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ธพ.นศ. ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ. 1137 อ.ทุ่งสง กรณี อบต.ควนกรด ยกเลิกการเช่าที่ดินราชพัสดุ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ. 1137 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ยกเลิกการเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อเป็นตลาดนัดชุมชน เนื่องจากสภาพปัจจุบันได้มีการปรับปรุงขยายเขตทางหลวงสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอที่จะจัดเป็นตลาดนัดชุมชน 

อัลบั้มภาพ

5 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • 12 ส.ค. 63 นางสาวปราณี หนูเนตร ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้...
  12 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ฝ่ายเลขานุการฯ ...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง