logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยจัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มีการนำเสนอประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอ และโบรชัวร์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้เกิดการจำหน่ายและการสั่งซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

อัลบั้มภาพ

30 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  11 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  12 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • 26 มิ.ย. 2566 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เข้าร่วมบันทึกเทป...
  26 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง