logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยจัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มีการนำเสนอประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอ และโบรชัวร์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้เกิดการจำหน่ายและการสั่งซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

อัลบั้มภาพ

30 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชฝ่ายเลขานุการฯ ไ...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง
 • ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุบริเวณคูเมือง ...
  20 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกัน...
  17 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 107 ครั้ง