logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรค Covid-19 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชและผู้มาติดต่อ

27 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญ ชม ช้อป เที่ยว ตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดพุดหง) ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ "เปลี...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ขอเชิญ ชม ช้อป เที่ยว ตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดพุดหง) ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ "เปลี...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • ประกาศ มาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201...
  5 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง