logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญ ชม ช้อป เที่ยว ตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดพุดหง) ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 ขอเชิญ ชม ช้อป เที่ยว ตลาดนัดชุมชน "ตลาดพุดหง" ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ของกรมธนารักษ์ จัดโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ในวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สถานที่จัดงานเป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.1235 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันงานพบกับสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สินค้าทางการเกษตร ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพลิดเพลินกับสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กท...
  22 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาวประ...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาวประเภทธรรมดา ๑๐ วาระ ชน...
  16 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานในโอกาศครบ 160 ปี โรงกษาปณ์สิทธิการ วันที่ 17-19 กันยายน 2...
  9 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง