logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่องการเปิดประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ อำเภอปากพนัง

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

เรื่องการเปิดประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.234 (บางส่วน)

ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารผังประมูล ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2565 

ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช 

18 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดจ่ายแลกเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีส...
  10 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระรา...
  10 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง