logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญ ชม ช้อป เที่ยว ตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดพุดหง) ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

     ขอเชิญ ชม ช้อป เที่ยว ตลาดนัดชุมชน "ตลาดพุดหง" ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ของกรมธนารักษ์ จัดโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ในวันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สถานที่จัดงานเป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.1235 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันงานพบกับสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สินค้าทางการเกษตร ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพลิดเพลินกับสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

 

18 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญ ชม ช้อป เที่ยว ตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดพุดหง) ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ "เปลี...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ประกาศ มาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201...
  5 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2...
  16 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 298 ครั้ง