logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเลื่อนการจัดตลาดพุดหง ตามโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานณ์การโรคระบาดนี้จะผ่านไป

ขอเลื่อนการจัดตลาดพุดหง ตามโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานณ์การโรคระบาดนี้จะผ่านไป

27 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • แก้ไขประกาศการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ...
  10 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ "TRD SMART PAY"
  9 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ "เปิดการประมูลขายที่ราชพัสดุ" ที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของ...
  20 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง