logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายทะเบียนที่ นศ.234 (บางส่วน) อำเภอปากพนัง

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.234 (บางส่วน) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 กุมภาพันธ์ 2565 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการร...
  การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน โครงการปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 9 ยูนิ...
  6 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่องการขายทอดตลาดไม้ที่ได้จากการตัด...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่องการขายทอดตลาดไม้ที่ได้จากการตัดโค่นในที่ดินราชพัสดุ
  20 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชได้จัดทำ “Line Official Account Manager" เพื...
  5 ตุลาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 223 ครั้ง