logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายทะเบียนที่ นศ.234 (บางส่วน) อำเภอปากพนัง

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.234 (บางส่วน) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 กุมภาพันธ์ 2565 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คู่มือติดต่อราชการ : กรณีการขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  25 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่องการเปิดประมูลสิทธิก่อสร้างอาคาร...
  18 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง