logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจผู้เช่า/หน่วยงานของรัฐที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารราชพัสดุที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
new_02.pdf 424 KB 33
13 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คู่มือติดต่อราชการ : กรณีการขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  25 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่องการเปิดประมูลสิทธิก่อสร้างอาคาร...
  18 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง