logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอความร่วมมือผู้ที่จะไปติดต่อราชการเกี่ยวกับการเช่าที่ดินราชพัสดุ ณ สำนักธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางตามประกาศขอความร่วมมือ

26 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 216 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่องการเปิดประมูลสิทธิก่อสร้างอาคาร...
  18 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดจ่ายแลกเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีส...
  10 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง