logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือ/หลักเกณฑ์

 • คู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ ปี 2562
  5 มีนาคม 2563
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  16 มกราคม 2561
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับคู่มือการติดต่อราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5 เมษายน 2559
 • คู่มือ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการนำเข้ารูปถ่ายแปลงซื้อขายและรูปภาพ หรือสัญญลักษณ์ของสถานที่สำคัญ เพื่อใช้ในการประเมินราคาที่ดินรายบล็อกละเอียด โดยใช้ระวาง UTM
  2 มิถุนายน 2558
 • คู่มือการติดต่อราชการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  28 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร