logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 เมษายน 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 มีนาคม 2564
 • ร่างประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดครุภัณฑ์ชำรุด
  29 มกราคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดครุภัณฑ์ชำรุด
  14 มกราคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  12 ธันวาคม 2561