logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายนิวัฒน์  นันทคีรี

เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงปัจจุบัน

 

 

ธีรพงค์

นายธีรพงค์  สุขช่วย
เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 ตุลาคม 2563

 

 

นายนิวัฒน์

นายนิวัฒน์  นันทคีรี
เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

 

ธพ.

นางวิไลรัตน์  อักษรพันธ์
เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

 

นายนเรศ  พรหมเสน
เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

 

นางสาวรัชนีย์ ไทยาพงศ์สกุล
ริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ. 2558

 
 
 
 นางสุวรรณา ทรัพย์มี
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554
 
 
 
 นางสาวรัชนี ไทยาพงศ์สกุล
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
 
 
 
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2601 ครั้ง