logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Winner

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านพักสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 September 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านพักสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
  30 September 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 September 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
  25 September 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชผู้ขนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 September 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
  1 March 2562