logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Contact us

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 4 (ตึกใหม่) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

 • Phone : 0 7531 0491
  Fax : 0 7534 7972
 • Attached file
  Max file upload 5M
 • Clear data